Listen to Austin 360 Radio
Texas opera troupes name star as artist in residence